Hukuk konusunda düzenlediğimiz forum'a hepiniz davetlisiniz. Bu sayfada, bu konudaki kendi görüşlerimi sizlere arz ediyorum. Sizin de görüşlerinizin yayınlanmasını istiyorsanız, buyrun Yorum Gönderin Göndereceğiniz yorumlar incelendikten sonra yayınlanacaktır. Yorum Oku

BİRŞEYLER DEĞİŞİRSE, HERŞEY DEĞİŞİR

Yıllardır yaşadığımız problemlerin kaynağı nedir diye düşünenlerin ulaşacağı bir tek sonuç vardır: elimizde bir hukuk tanımının olmaması. Hukukun da matematik gibi mutlak doğruları olduğuna hiç birimiz inanmak istemedik. Olaylara daima duygularımızla yaklaştık. Sonuç ortada.

Müslümanlar için hukuk gayet açık:

1. Dinde zorlama yoktur. Yani kimse Müslüman olmaya zorlanamaz. Ancak Müslümanlar eğer İslam devletinde yaşıyorlarsa haram ve helallere uymak zorundadırlar. Bu konuda devlet Müslüman'ı zorlar. Gayrimüslimler ise kendi hukukları içerisinde yaşarlar. İslam dini inanç ve ibadet özgürlüğünü destekler.

2. Kendin için istediğini başkaları için de isteyecek ve istemediğini , başkaları için de istemeyeceksin. Kimsenin dini inançlarına müdahale edemezsin, çünkü senin inançlarına müdahale zoruna gidiyor. Pazar ayinlerinde kilisede nasıl bir ibadet yapıldığı Müslüman'ın konusu değildir. Bunun gibi dini inancı olmayan kişilerin de hacc, kurban, namaz, zekat gibi konularda ahkam kesmesine de müsaade etmeyecek, bu konuda kimseyle tartışmayacaksın. İslam dini kişiler ve gruplar arasındaki ilişkiyi duygusal olarak değil, evrensel hukuk normlarına uygun olarak düzenler.

3. "Komşusu açken, tok yatan bizden değildir." Hadisi şerifi gereği Müslüman, çevresindeki fakirleri koruyup kollamak zorundadır. Bunun yanısıra Zekat müessesesi ile paranın atıl kalmasının önüne geçilip, piyasanın canlandırılması sağlanır. Zengin fakir arasında bir uçurum oluşmasının önüne geçilir. Bundan dolayı İslam dini Sosyal bir devleti destekler.

4. Müslüman'a göre bu dünyadaki herşey, bedenlerimiz de dahil olmak üzere birer emanettir. Bu emanetleri muhafaza etmek zorundayız. Bundan dolayı bir Müslüman'ın çevreye zarar vermesi, canlı türlerine zarar vermesi ve ekolojik dengeyi bozacak fiilleri işlemesi emanete ihanet kapsamındadır. Bundan dolayı bir Müslüman aynı zamanda iyi bir çevrecidir.

Genel hatlarıyla İslam dininin hukuka bakış açısını ben bu şekilde anladım. Bu gün herkesin gıptayla baktığı batı medeniyetinde de aşağı yukarı bu çizgiler hakimdir. Bu matematik gibi, ilmi bir sonuçtur. Akıl ve mantık herkese bu yolu gösterir. Ancak hukuku bir ilim dalı olarak değil de düşmanlarımıza karşı bir koz olarak gördüğümüz sürece bizim bu sonuca ulaşmamız mümkün değildir. İlim duygusal yaklaşımları kabul etmez.

Bu gün ülkemizdeki hakim zihniyetin bir türlü kabul etmek istemediği bu gerçek, bizim problemlerimizin temel kaynağıdır. Bundan dolayı yapılması gereken mücadele dil, din, ırk ekseninden ziyade hukuk ekseninde olmalıdır.

Bu konuda bir anlayış oluşturulmasına sizler de katılmak isterseniz bize yazın. Yazarken en temel hakların talebinde dahi DGM'lik suç ihdas edildiğini gözönüne alarak, suç unsuru oluşmayacak şekilde bir ifade kullanmaya dikkat edin. İçinde hakaret ve suç unsuru bulunan, veya konu dışı yazılar yayınlanmayacaktır.

Yorum Gönderin


BİR ÖNCEKİ YAZI / 2050 DABILYU BUSH / NEDEN USAME ? CEVABI BURADA