Topal Molla
1920 yılında, Topal Molla lakabıyla tanınan bir zat,
 Afganistan’da bir tekke kurmuş.
Topal Molla’nın müritleri 3 yıl içinde 200 bine ulaşmış.
Müridlerinin sayısı 1925 yılında 300 bini aşan Topal Molla,
krala karşı ayaklanma hareketini başlatmış.
 Bir yıl boyunca Afganistan’da kan gövdeyi götürmüş.
 O yıllarda Afgan Kralı olan Emanullah Han,
 ülkesini terketmek zorunda kalmış.
Ülkesinden ayrılan Emanullah Han,
 Afgan sınırına geldiğinde yanına bir 'adam' sokulmuş
ve çok güzel konuştuğu Urducasıyla sormuş:
- Beni tanıdın mı, demiş Emanullah Han’a;
 'Ben meşhur Topal Molla’yım. Afganistan’daki görevim bitti,
İngiltere’ye dönüyorum.'
- Seni tanıdım, demiş Kral;
 ben senin İngiliz casusu olduğunu biliyordum.
Fakat halkıma o kadar çok tesir etmiştin ki,
 senin casus olduğuna onları inandırmanın çok zor olacağını düşündüm.
 Sarıklı sakallı Topal Molla, sakalını kesmiş,
sarığını atmış,
 başına silindir şapkasını oturtmuş ve İngiltere yoluna koyulmuş.
evet sıra kımde dersınız???????????????????????????????