MÜSAMAHA
 
Aç herkese, açabildiğin kadar sineni; ummanlar gibi olsun! İnançla geril ve insana sevgi duy; kalmasın alaka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül..!
İyileri iyilikleriyle alkışla; inanmış gönüllre mürüvvetli ol, münkirlere öyle yumuşak yanaş ki; kinleri, nefretleri eriyip gitsin ve sen soluklarında daima Mesih ol..!
 
Yolların en renklisinde ve beyanların en çarpıcısıyla, göklere alışverişinde bir Yüce Rehber'in arkasında olduğunu unutma! Unutma ve bu hususların bir tekine bile sahip bulunmayanları düşünüp insaflı ol..!
 
Kötülükleri iyilikle sav; görgüsüzce muamelelere aldırış etme! Herkes davranışlarıyla karakterini aksettirir. Sen müsamaha yolunu seç ve törebilmezlere karşı alicenap ol..!
 
Sevgiyi sevip düşmanlığa düşman olmak, inançla çoşan bir kalbin en mümeyyiz vasfıdır. Herkesten nefret ise, ya gönlü şeytana kaptırmışlık veya bir cinnet eseridir. Sen insanı sev; insanlığa hayran ol..!
 
Sakınıp bir kere dahi olsa, nefsin hakemliğine düşmemelisin; zira ona göre senden başka herkes mücrim, her fert de talihsizdir. Bu ise, en doğru sözlünün beyanında şahsın helakı demktir. sen nefsine karşı oldukça sert, başkalarına karşı da yumuşaklardan yumuşak ol..!
 
Başkalarını sana sevdiren ve onları senin nazarında sevimli kılan tavır ve davranışlara dikkat et! Unutma ki, aynı şeyler senin de sevilip beğenilmene vesile olabilir. Daima insanca davran ve uyanık ol..!
 
Hakk!ın sana karşı muamelesini ölçü kabul edip, halka karşı öyle davranmalısın. O zaman halk içinde Hakk'la beraber olur, her iki yalnızlığın vahşetlerinden de kurtulursun..
 
Yaratıcı'nın nazarında ne olduğunu, gönlünde O'na ayırdığın yer ile; halk katındaki mevkiini de, onlara karşı olan tavırlarınla tartıp değerlendirebilirsin. Hakk'dan bir lahza gafil olma! Ve "İnsanlar içinde insanlardan bir insan ol..!"
 
İnanan insanların sana kötülük yapabilecekleri, ruhuna iyiden iyiye yerleşmişse; bunun bir muhakemesizlik ve akıl kılletinden, bir nefse zebun olma ve ruhun zilletinden meydana gelmiş olduğunu bil! Ve gönlünü hoplatacak, gözünü yaşartacak bir Rabbaniye müracaat et..!
 
Hasılı, insanlar içinde sevgi ve itibarını korumak için, Hakk için sev! Hakk için nefret et! Ve gönlü Hakk'a açık bir insan ol..!
 

Ölçü veya yoldaki ışıklar-M.FETHULLAH GÜLEN