Siz hangi grup anne babasınız?

21. yüzyılda yaygın anne baba tutumlarını üç grupta toplamak mümkündür. Yapılan araştırmalarda annebaba tutumları Türkiye’de yüzde 70 denetleyici grup, yüzde 20 pasif grup, yüzde 10 destekleyici grup şeklinde oluşmuştur.

İstenen aile modeli destekleyici anne baba modelidir. Mükemmel çocuk yetiştirmek isteyen anne babalar destekleyici annebaba özelliklerini kazanmalı ve çocuğuyla bu özellikleri ile iletişim kurmalıdır. Diğer modellerin çocukları maalesef problemli olarak topluma kazandırılmış olurlar.

Denetleyici anne-babanın özellikleri:

Çocuğun doğuştan getirdiği özellikleri

değiştirmeye yöneliktir.

Tehdit eder.

Fiziki şiddet kullanır.

Sevgiyi esirger.

Küsüp iletişim keser.

Aşağılayıcı ifadeler kullanır.

Kızgın bir şekilde çocuğu döver.

Çocuğu başkaları ile kıyaslar.

Ona sürekli bağırır ve onun

duygularını bastırır.

Devamlı kendisiyle kıyaslama yapar.

Pasif anne-babanın özellikleri:

Çocuğun etkinlikleri konusunda

ilgisiz ve kayıtsızdır.

Anne babalar hoşgörü ile boş-

vermişliği karıştırırlar.

Çocuğa sınırsız haklar tanımışlardır.

Çocuğun bütün isteklerine cevap verirler.

Anne baba tamamen kendi

kabuğuna çekilmişlerdir.

Çocuğun olumsuz ve uygun

olmayan davranışlarına göz yumarlar.

Biz çocukluğumuzu ve öğrenciliğimizi

yaşayamadık, çocuklarımız yaşasın,

dünya nimetlerinden istifade etsin, derler.

Öğretmenlerine ve arkadaşlarına

karşı olumsuz davranış sergilerler.

Destekleyici anne-babanın özellikleri:

Çocuğa yakın ilgi gösterirler.

Sözle veya dokunarak sevgi gösterirler.

Çocukla ortak faaliyette bulunurlar.

Çocuğun davranışlarını

onaylayan davranışlar gösterirler.

Çocuklarını ikna yollarını kullanırlar.

Sınırları belirlenmiş özgür ortam sağlarlar.

Anne baba tutarlı ve kararlıdırlar.

Meselelerin sebep-sonuç ilişkisini anlatırlar.

Çocukla arkadaş, dost olup

eğitim ve öğretimi verirler.