Mısırlı tanınmış alimlerden ve Ezher Üniversitesi eski şeyhlerinden
Prof.
Dr. Yusuf el-Kardavi'nin görüşlerinin aktarıldığı www.qaradawi.net'te
çok
ilginç ve çok ibretli bir yorum vardı. Hatta buna özel bir fetva da
diyebiliriz.
Fetvanın konusu İsrailli veya Amerikalı kişilerin sahibi olduğu
firmalardan
alışveriş yapmanın hükmüydü.
Hüküm tek cümleyle şöyle:
"Bu dönemde İsrailli ve Amerikalı firmaların ürünlerinden satın almak
ekberü'l-kebairden yani en büyük günahlardandır."
Kardavi şunları söylüyor: "Ortada sadece silahlı cihad değil,
iktisadi
bir
cihad da vardır. Bu cihad doğrultusunda İsrailli ve Amerikalı
firmalarla her
türlü alışverişi kesmeye dair benimle birlikte pek çok İslam alimi
bir
fetva
çıkarmışlardır. Bu İslam ümmetinin üzerine yüklenmiş bir görevdir.
Üzerinde
Amerika ve İsraile ait olduğunu gösteren her türlü işareti ve markayı
taşıyan Cola, Hamburger, MC Donald, Piza ve benzeri diğer bütün
ürünleri
kesinlikle kullanmamak gerekir. Bu isimler altında milli fabrikalarda
üretilse de aynı durum geçerlidir."

Kanaatimce böyle bir fetva böyle bir dönemde son derece geçerli bir
fetvadır
ve bütün Müslümanların bu fetvayla hareket etmesi gereklidir