Hz.Peygamberimiz (sallallahütealaaleyhivessellem) buyurur ki:
Ümmetimin üzerine öyle bir zaman gelir ki beş şeyi severler,
beş şeyi unuturlar:
1- Dünyayı severler, ahireti unuturlar.
2- Malı-mülkü severler, sonunda hesap vereceklerini unuturlar.
3- Halkı severler, Hakk’I (Allah’I) unuturlar.
4- Günahı işlerler, kötü huylarını iyi huya çevirmeyi ve tevbeyi
unuturlar.
5- Saraylarda, köşklerde yaşamayı severler, kabri unuturlar.

Hz.Mansur İbni Ammar, bir gence verdiği öğütte şunları
söyler:
-Delikanlı gençliğin seni aldatmasın! Nice gençler vardır ki, tevbeyi
geciktirir; kötü huylarını iyi huya çevirmez, uzun emellere dalar;
ölümü unutur ve şöyle der ‘Yarın-öbürgün tevbe eder, kötü
huylarımdan vazgeçerim!’
. Fakat o böylece gaflet içinde oyalanırken aniden ölüm meleği
geliverir, kendini mezar çukurunda bulur. Artık orada ne mal, ne
evlat, ne hizmetçi ve ne de ana-baba oan fayda vermez. Nitekim Allah
buyurur:
- O günde ki, ne mal fayda verir, ne de oğullar.
- Meğer ki Allah’a tamamen salim bir kalb ile gelenler
ola! (Şuara suresi, ayet:88,89)
Allahım! Bize ölmeden önce tevbe etmek ve kötü huylarımızı
terketmek nasip eyle! Bizi gafletten uyandır!
Müminin bariz vasfı odur ki, her an her saat ve her gün kötü huylardan
sıyrılmaya çalışır. Geçmişte işlediği günahlardan dolayı nedamet duyar.
Dünyalık için ihtirasa kapılmaz, faydasız ve füzuli şeylerle asla
meşgul olmaz, Allah’a olan vazifelerini ihlasla yapar, riya
ve gösterişten sakınır.
Rivayete göre, Hz.Musa (aleyhisselam) zamanındaki firavunun karısı
Asiye imanını saklıyordu. Firavun duruma muttali olunca,
karısına işkence yapılmasını emretti ve her türlü işkenceyi yaptılar.
Firavun karısına ‘dininden dön!’ dedi, fakat o dönmedi. Bu sefer
sopalar getirterek vücudunun muhtelif yerlerine değnekle vurdurdu ve
‘dininden dön!’ dedi. Asiye şu cevabı verdi:
-Sen benim nefsime hükmedebilirsin, kalbim ise Allah’ın muhafazasındadır.
Beni kessen, Bu Allah’a olan sevgimi artttırmaktan başka bir şeye
yaramaz. O sırada oradan Hz.Musa (aleyhisselam) geçmekteydi.
Asiye dedi ki:
-Ey Musa, Rabbim benden razı mı, değil mi, haber ver!
Hz.Musa da şu cevabı verdi:
-Ey Asiye, göklerde melekler seni iştiyakla bekliyorlar. Allah da seninle
övünüyor. Ne dilersen dile kabul edilecektir! Asiye dedi ki:
- Allah, iman edenlere de firavunun karısını bir misal olarak irad etti. O
vakit (bu kadın) : ‘Ey Rabbim, bana yanında, cennetin içinde bir ev
yap. Beni firavundan ve onun fena amel ve hareketlerinden
kurtar. Beni o zalimler topluluğundan selamete çıkar!’ demişti. (Tahrim
suresi, ayet:11) Asiyenin böyle dua etmesi bize; mihnet-meşakkat ve
musibet anında Allah’a sığınmak ve kurtuluşu O’ndan istemek gerektiğini
gösteriyor.

İKTİBAS:  İmam-ı Gazali (Rahmetullahialeyh) ‘’İLAHİ
NİZAM’’ Cilt: 1