İSLAM'IN İKİ BAHADIR OĞLU

(Yeni Asya'dan Sami CEBECİ 'nin eli öpülesi iktibası)

Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilmeye hazırlandığı ve Alem-i İslam'ın ipi kopmuş tespih taneleri gibi dağıldığı bir atmosferde, Batum yoluyla Tiflis'e uğrayan ve Şeyh Sanan Tepesinde dikkatli gözlerle etrafı seyreden asrın sahibi Bediüzzaman Hazretleri ile Rus polisinin karşılıklı konuşması, istikbalde vukua gelecek çok önemli olayların ipuçlarını vermektedir. Tarih 1910'dur.

"Rus polisi sorar : Niye böyle dikkatle bakıyorsun?

Bediüzzaman der: Medresemin planını yapıyorum.

Rus Polisi: Nerelisin?

Bediüzzaman: Bitlisliyim.

Rus Polisi: Burası Tiflis'tir.

Bediüzzaman: Bitlis, Tiflis birbirinin kardeşidir.

Rus Polisi: Ne demek?

Bediüzzaman: Asya'da Alem-i İslam'da üç nur birbiri arkasında inkişafa başlıyor. Sizde birbiri üstünde üç zulmet inkişafa başlayacaktır. Şu perde-i müstebidane yırtılacak, takallus edecek, ben de gelip buraya medresemi yapacağım.

Rus Polisi: Heyhat! Şaşarım senin ümidine.

Bediüzzaman: Ben de şaşarım senin aklına! Bu kışın devamına ihtimal verebilirmisin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır.

Rus Polisi: İslam paramparça olmuş.

Bediüzzaman: Tahsile gitmişler. İşte Hindistan, İslam'ın müstaid bir veledidir; İngiliz Mekteb-i İdadisinde çalışıyor. Mısır İslam'ın zeki bir mahdumudur. İngiliz mekteb-i mülkiyesinden ders alıyor. Kafkas ve Türkistan, İslam'ın iki bahadır oğludur. Rus mekteb-i harbiyesinde tali ediyorlar. İla ahir...

Yahu şu asilzade evlad, şehadetnamelerini aldıktan sonra, herbiri bir kıt'a başına geçerek, muhteşem ve adil pederleri olan İslamiyet'in bayrağını afak-ı kemalatta temevvüc ettirmekle, kader-i ezelin nazarında feleğin inadına, nev'i beşerdeki hikmet-i ezeliyenin sırrına ilan edecektir.("Tarihçe-i Hayat")

Şimdi ise, Rus mekteb-i harbiyesinde talim gören, Kafkas Kartalı Şeyh Şamil'in torunları istiklal mücadelesi veriyorlar. Batılı hür dünya devletleri çeşitli mülahazalarla onlara tam destek vermeseler de, Alem-i İslam'ın maddi manevi desteğini arkasına alan ve bilhassa onların duasına mazhar olan Kahraman Çeçenler, Rusya'yı dize getirecek ve en kısa zamanda istiklallerine kavuşacaklardır.

Türk Devleti, Çeçen-Rus savaşında pasif davransa da, milletçe maddi manevi Çeçnler'in yanındayız ve İslam'ın Bahadır evladlarına duacıyız.