AVRUPA MEDENİYETİ İÇİN BİR FORMÜL

1996-Neşet Fırat

İki yüzyıldan beri ülke gündemi Batılılaşmak ve Avrupalı olmaya endekslenmiş. Gördüğüm kadarı ile bunun nasıl olacağı da henüz anlaşılamamış. Avrupa ülkeleri üzerinde yaptığım araştırmalar ve gözlemsel bulgular(!) neticesinde Avrupalıların ortaçağ karanlığı içerisinde müreffeh bir toplum olabilmek için hazırlamış oldukları formülü ele geçirdim. Böyle bir formülün tabii neticesi olarak Avrupa ülkelerinin sömürgelerindeki mezarların içindeki ölüler bile çalınarak, bugün Avrupa müzelerinde sergilenmektedir.

Bu formülün uygulanması ile hem muasır medeniyetler seviyesine ulaşılabilir, hem de kişisel olarak Herkesin Avrupalılaşması mümkün olabilir. Formülümüz şöyle:

    1. Yer altı ve yerüstü zenginliklerini de gösteren büyük ve detaylı bir dünya haritası temin edilir.
    2. Harita üzerinde titiz bir çalışma yapılarak işlenmemiş veya yarı işlenmiş zenginliklerin nerelerde bulunduğu tespit edilir.
    3. Bu şekilde tespit edilen yerin fiili veya sanal işgale imkan verip vermediği; ekonomik, siyasi ve jeopolitik olarak incelenmesi gerekir.
    4. Bütün araştırmalar tamamlandıktan sonra karar kılınan yerde :savaş, kan ve gözyaşı sıvıları ile bahse konu yer altı ve yerüstü kaynakları bulamaç kıvamında karıştırılır.
    5. Hazırlanan bulamaç, gemilerle ülkeye getirilir. Ülke halkının ahlaksızlık ve egoizm duyguları bulamaca katalizör olarak katılır ve kalıplara dökülür. Bir gün dahi güneşte tutmadan rutubetli dehlizlerde mayalandırdıktan sonra kurumaya bırakılır. Böylece Avrupa medeniyetinin temeli için gereken yapı taşları hazır olmuş olur.

Bu noktada 2 , 3 ve 4. maddelere göre yapılacak durum değerlendirmesi sonucu yaşamakta olduğumuz günlerin müsebbipleri, perde gerisinden de olsa görülebilir.