Not: Bu mektup tamamen iyiniyetle yazılmış olup, zaman içerisinde sayın Çandar'ın tutumunda herhangi bir değişiklik gözlenememiştir. Halen aynı tutumu sürdürüyor olması kanaatime göre konuyu anlamamış olmasından değil de izahı gayri kabil bir kişilikte olmasındandır. Bu durumda dostum sözünü geri alıyorum.

CENGİZ ÇANDAR'A AÇIK MEKTUP

Size bu mektubu kendi adıma değil, yıllarca ezilen ve hor görülen, bununla birlikte sizin dostluğunuzu her zaman yanında gören müslüman insanlar adına yazıyorum.

Sevgili dostum, görüyorum ki bu günlerde birbirimizi anlama konusunda bir zaaf içerisindeyiz. Bunda bizim kabahatimiz olduğu gibi sizin de kabahatiniz var. Bizim kabahatimiz ; ikiz kuleler konusunda konuşurken kendi mantığımızın, tarafınızdan anlaşılamayacağını hesap etmemiş olmamızdır. İlk günden itibaren benim şahsi kanaatim ve bence Türkiye'deki çoğu Müslüman'ın kanaati:

1. Pentagon'a yapılan saldırı değil de, özellikle İkiz kulelere yapılan saldırı vahşi ve acımasız bir terör eylemidir. Kabul edilemez ve kesinlikle savunulamaz.

2. Eğer bu eylemi Müslümanlar yaptıysa, yapanlar kadar; dünya üzerindeki her türlü terörü pervasızca finanse eden, destekleyen, Filistin'de insanlara normal bir insan olarak yaşamayı unutturan USA da sorumludur.

3. Saldırıyı kınayanların "ama" 'dan sonra söylediği budur. Ben de bu görüşteyim. Ancak zamanlama hatası vardır. Doğrusu, bu "ama"' 'nın bir zaman sonra söylenmesiydi.

4. Hiçbir delil yokken Usame isminin ortaya atılması ve daha sonra her tarafı dökülen terörist listesi , çok iyi bir istihbarat ve organizasyon vs. den dolayı bu olayın Usame tarafından yapıldığına kesinlikle inanmıyorum. Zaten bu kadar iyi bir istihbarat ve şeytanca bir organizasyon olayında fail olarak Müslümanlar düşünülemez. Bizans'a rahmet okutturacak kadar entrikacı bir ulus organize bir biçimde hayatiyetini sürdürürken bu tip şeytanlıkları Müslümanlara atfetmek oldukça safdilliktir.

Biz bu kadar net ve haklı olan düşüncelerimizi net bir şekilde ortaya koyamadığımız için suçluyuz. Bazılarının yanlış bir şekilde düşündüğü gibi bir diyet olarak değil dostluğumuzun hatırına bu açıklamayı yapma gereği duydum. İyi bir dostsun ve öyle kalmanı temenni ederim.

Gelelim size;

1. Yukarda gayet net bir şekilde tahlil ettiğimi zannettiğim bir olayda, Amerika halkının değil de yönetiminin yanında yer almanız. Öyle ki kendi kamuoyunu manüple etmek ve yaptığını haklı göstermek için NBC silah tehdidinden açıkça sözetmek suretiyle kötü niyetli kişilere yol göstermekten bile çekinmeyen bir yönetim.

2. Dağlarda Usame'nin peşine düşmektense halk üzerinde terör (tedhiş) estirerek insanları yurtlarından süren bir savaş savunulamaz. Terörün Türkçe'deki karşılığı olan tedhiş, dehşet kökünden türemiştir. İnsanlar üzerinde korku ve panik oluşturmaktır. Bu gün yurtlarını terkeden milyonlarca Afganlının yüzünden bu korku ve endişeyi izlemeniz mümkündür. Bu insanlar ki, terör eylemiyle hiçbir alakası olmadığı USA tarafından da kabul edilmiş sivillerdir. Dolayısı ile USA tarafından yapılan terörün de lanetlenmesi gerekmektedir. Sadece bizim değil dostlarımızın da bu terörü açıkça ve "ama" 'sız olarak kınaması gerekir.

3. Bu gün bu bahaneyle Çeçenistan, Filistin, Keşmir ve Doğu Türkistan'daki özgürlük hareketleri de terör sınıfına alınmaya çalışılmaktadır. Bir kısım medya ile birlikte USA terörüne koşulsuz destek verenler, bölgedeki tüm masumların vebalini üstlenmektedir.

Daha sağlıklı düşünebilen, bir toplum ve baki dostluklar temennisiyle hayırlı çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yanlışa devam edersen kalemin kırılsın inşallah [yanlış anlamayın, tehdit değil ..:) ].


Tevhid İslami Siteler Listesi ve Banner Degisim